Radio za żelazną kurtyną

based on the book by Anne Applebaum “Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe, 1944-1956”

25th October, 2013

radio director: Ewa Ziembla

radio producer: Wojciech Gruszka

cast: Ewa Kaim, Małgorzata Zawadzka, Juliusz Chrząstowski i Wiktor Loga–Skarczewski

vocal: Jorgos Skolias (composer) and Zuzanna Skolias

Listen to demo: